یکی از دیرینه ترین هنرهای صنایع دستی ایران، نمدمالی است . نمد نوعی بافته سنتی زیراندازی است که از الیاف در هم پیچیده بویژه پشم گوسفند با ایجاد فشار و رطوبت و حرارت تهیه می شود. دو خاصیت جعدیابی و پوسته ای شدن پشم امکان تولید نمد را فراهم می کند.

این هنر و حرفه دیرینه، اولین بار توسط عشایر ایران به وجود آمد و ریشه در تاریخ کهن ایران دارد. کشف برخی از محصولات نمدی از جمله زیرانداز، پوشش و عرق گیرهای حیواناتی چون اسب و استر در گوردخمه های باستانی در فلات ایران، به صورت مستند ، عمر این هنر – صنعت را به حدود هزاره اول ق. م می رساند.
نمد در آسیا به ویژه در ایران از زمان های قدیم به عنوان لباس، کلاه و خیمه و زیرانداز به کار می رفته و در شرایطی سخت تولید می شده است. تهیه و ساخت نمد در ایران همچنان به صورت سنتی صورت می گیرد و هنرمندان ایرانی با نقش و نگار و دستان توانمند و هنرمندانه خود بدان روح تازه ای می بخشند.
تولیدات نمدمالی، صرف نظر از درآمد زا بودن ، برآورنده بسیاری از نیازهای خانوار تولیدکننده یا ساکنان منطقه تولید نیز هست . شما می توانید با ثبت شرکت نمد مالی ، این هنر اصیل ایرانی را با صادرات و اخذ کارت بازرگانی به جهانیان بشناسانید و تجارت و کسب و کار خود را توسعه دهید.
مدیران شرکت ها ، با ثبت نمودن شرکت نمد مالی می توانند نسبت به موارد ذیل اقدام نمایند :
- خرید و فروش

 
- ایجاد شعب در سراسر کشور
- صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
- اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی
- شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی
- امکان شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و عمومی
- اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات دولتی و خصوصی
عموماَ این نوع از شرکت ها در قالب شرکت با مسئولیت محدود و یا سهامی خاص ثبت می شود. اما قابلیت ثبت در سایر شکل های شرکت را نیز دارا می باشد. ذیلاَ به بررسی این شرکت ها می پردازیم.

• ثبت شرکت نمد مالی بامسئولیت محدود 
شرکت با مسئولیت محدود ، به اصطلاح شرکتی دوستانه و خانوادگی است که بیشتر بین افرادی که با هم دوست و روابط مالی دارند تشکیل می شود. ماده 94 قانون تجارت، این شرکت را چنین تعریف کرده است :
شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود 
1- برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود حداقل دو نفر شریک الزامی است.
2- اعضای شرکت باید به سن قانونی ( 18 سال تمام ) رسیده باشند.
3- اعضا نباید سوء پیشینه کیفری داشته باشند.
4- حداقل سرمایه شرکت یک میلیون ریال می باشد.
5- تعهد به پرداخت کل سرمایه

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود 
- دو برگ تقاضانامه ثبت
- کپی مدارک شناسایی
- دو نسخه اساسنامه
- دو برگ شرکتنامه
- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس
- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
- اقرارنامه امضا شده
- اخذ مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد. شایان ذکر است، جهت فعالیت در زمینه صنایع دستی ، اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه ) الزامی می باشد.
- اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از دفاتر پلیس + 10
- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که این کار توسط وکیل صورت پذیرد.

• ثبت شرکت نمد مالی سهامی خاص 
نوع دیگری از شرکت های تجاری، شرکت سهامی خاص می باشد. شرکت سهامی خاص، شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام ، تقسیم شده است. مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.
از این طریق می توانید در مزایدات و مناقصات بسیاری شرکت کرده و امتیاز انجام پروژه های بزرگ را دریافت نمایید.

شرایط لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص 
1- حداقل سه نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند به همراه 2 نفر بازرس
2- بازرسین نباید با اعضای هیئت مدیره نسبت نسبی داشته باشند.
3- اعضا و بازرسین نباید سوء پیشینه کیفری داشته باشند.
4- حداقل سرمایه شرکت یک میلیون ریال می باشد که باید 35% مبلغ در بانک به حساب شرکت تا زمان تاسیس شرکت بلوکه گردد.
5- در صورت سرمایه غیرنقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نمد مالی سهامی خاص 
- اظهارنامه شرکت سهامی خاص که توسط اداره مربوطه به صورت فرم چاپ شده است. 2 نسخه
- اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط مؤسسین تهیه می شود. 2 جلد
- صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین. 2 برگ
- صورت جلسه هیأت مدیره با امضای مدیران منتخب. 2 نسخه
- فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازریس یا بازرسان.
- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس درآنجا افتتاح شده است.
- ارائه مجوز در صورت نیاز. (فعالیت در زمینه صنایع دستی ، مستلزم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی " اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه " می باشد) .
- ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورنده سرمایه شرکت اموال غیر نقدی ( منقول یا غیر منقول ) را معرفی کرده باشد.
- ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که اموال غیر منقول جهت سرمایه شرکت معرفی شده باشد.
- انتقال مال غیرمنقول به نام شرکت.

• مراحل ثبت شرکت 

1- ابتدا قالب شرکت را تعیین نموده و مدارک مورد نیاز را فراهم نمایید.
2- ثبت نام اینترنتی در سامانه مربوطه
3- تاییدیه نام تایید شده توسط کارشناس
4- امضاء نمودن اوراق مورد نظر بعد از تاییدیه نام
5- ارسال مدارک توسط پست به اداره مربوطه
6- و در انتها بعد از تاییدیه کارشناس اخذ آگهی و پرداخت هزینه در روزنامه رسمی
7- پس از انجام کار، نسبت به پلمپ دفاتر تجاری شرکت شامل دفتر روزنامه و دفتر کل، تشکیل پرونده دارایی و دریافت کد اقتصادی اقدام نمایید.