استفاده از تزئینات و هنرهای دستی جهت زیباتر ساختن محیط پیرامون انسانها از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد جهت دستیابی به این امر هنرها و صنایع دستی همواره مورد توجه بوده اند یکی از این رشته ها که دارای نقش تزیینی پر کاربردی در اطراف ما می باشد هنر قلاب دوزی است.

از هنر قلاب دوزی را برای تزیین سجاده ، جا قرآنی ، لبه پرده ، رومیزی ، رویه کوسن ، لبه یقه ، دامن پیش سینه ی لباس های زنانه ، سقف آویز های پارچه ای و … استفاده می شود.
مسلما یکی از راههای دستیابی به توسعه کسب و کار در این زمینه و سود و اعتبار بالاتر و همچنین ورود به عرصه های جدی تجارت داخلی و خارجی ، ثبت شرکت می باشد. از طریق ثبت شرکت می توانید از امتیازاتی نظیر دریافت اعتبارات وام تسهیلات ، اخذ و اعطای نمایندگی رسمی بهره مند گردید.
برای ثبت شرکت قلاب دوزی بنا به قانون تجارت ایران می توانید هر یک از انواع شرکت های تجاری را برای شروع فعالیت برگزیدند، اما مناسب ترین قالب ها جهت این فعالیت شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص می باشد که از رایج ترین انواع شرکت های تجاری به شمار می آیند.

شرایط ثبت شرکت قلاب دوزی سهامی خاص
1-مطابق ماده ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت :حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳نفر می باشد 1نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضا باشند ، حداقل ۳۵درصد سرمایه می بایست نقداَ پرداخت شود.
2- حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.( ماده ۵لایحه اصلاحی قانون تجارت

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت قلاب دوزی سهامی خاص
1- دونسخه اظهار نامه تکمیل شده با امضاء موسسین
2- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده با امضاء موسسین
3-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل ۳۵%سرمایه) در حساب شرکت در شرف تاسیس همراه با فیش پرداختی
4-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
5-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه وکارت ملی سهامداران، مدیران و بازرسان
6- گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان
7- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضاء موسسین
8- دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء تمامی اعضاء هیأت مدیره
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد

شرایط لازم جهت ثبت شرکت قلاب دوزی با مسئولیت محدود
1- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ۲نفر میباشد
2- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است
3- در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراریه دریافت نماید

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت قلاب دوزی با مسئولیت محدود
1- دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضا نامه توسط کلیه سهامداران
2- دوبرگ شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران
3- دوجلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات ان توسط کلیه سهامداران
4- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد
5- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
6- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران ودر صورتی که مدیر عامل خارج از اعضاء هیأت مدیره باشد (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صور میگیرد)
7- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
8- گواهی عدم سوءپیشینه
9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشندو ارائه تصویر روزنامه رسمی اگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن
10- تاییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
11- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها